DE TWEEDE PUNISCHE OORLOG; 1. – Hannibal trekt over de Alpen.; Hannibal ‘s heerschzucht was een erfenis van zijn vader Hamilcar, de ziel van den Carthaagschen weerstand in Sicilië. tijdens den eersten Punischen oorlog. In 219 v. Chr. achtte Hannibal het o

Liebig Chromos. Trade card. Series 1406, the second Punic war, no 1, Hannibal is crossing the Alps mountains. 1939. Private collection Paul MR Maeyaert. 7,1 x 11cm. ; Ref: PM_110453_Liebig_Chromos; http://www.pmrmaeyaert.eu; http://www.polmayer.com; Cultural heritage; Cultural heritage|Techniques|Postcard trade card. Text on reverse: DE TWEEDE PUNISCHE OORLOG; 1. – Hannibal trekt over de Alpen.; Hannibal ‘s heerschzucht was een erfenis van zijn vader Hamilcar, de ziel van den Carthaagschen weerstand in Sicilië. tijdens den eersten Punischen oorlog. In 219 v. Chr. achtte Hannibal het oogenbiik gekomen, om zich te wreken over de geleden nederlaag, waarbij Rome, onder oorlogsbedreiging, Carthago het verzaken van alle recht op Sardinië en Sicilie en een nieiiwe oorlogsschattinq had opgelegd. Het bezit van het zuiden van het Iberisch schiereiland na?, voor de Carthagers, een bron van inkomsten vanwege de zilvermijnen, die ze vroeger moesten ontberen.; Hannibal zette zijn veldtocht in, met het beleg en de vernieling van Sanonte, waarvan de onafhankelijkheid en een mogelijk bondgenootschap met Rome hem hinderden. In de Lente 218, rukte hij Gallië binnen met 50.000 man voetvolk, 9000 ruiters en 37 olifanten. Hij rekende op een opstand van de Galliers alsook op hun bondgenootschap, vooral in Noord-Italie, waar de stichting van de twee koloniën Piacenza en Cremona een verzet tegen de Romeinen uitlokte, dat dezen belette tijdig, met voldoende troepen, het hoofd aan de Carthagers te bieden. Een zwak veruweer van Scipio, vader van den lateren Afrikaner, op de Rhône-oevers, belette Hannibal’s leger niet, geweldige moeilijkheden te overwinnen en, met den Winter voor de .deur (September 218), den overtocht van de Alpen te verwezenlijken -door een zwaar bepakt leger.;

Laisser un commentaire